Site Loader


Příjemné teploty ve vozidle lze zajistit i jinak. SkvÄ›le se ve VaÅ¡em autÄ› můžete cítit také chránÄ›ni certifikovanou vrstvou, která zaÅ¡títí autoskla pÅ™ed oslnÄ›ním sluneÄními paprsky, UV zářením i právÄ› průlomem velmi vysokých teplot do vozu. Autofólie Brno byla vyvinuta s veÅ¡kerými ohledy také na prevenci zranÄ›ní rozbitým sklem a na prevenci kriminálních jevů, souvisejících s motorismem. PÅ™ijeÄte do autorizovaného servisu, na jehož adrese funguje skvÄ›le promyÅ¡lený a funkÄnÄ› propracovaný montážní systém. Instalaci bezpeÄnostní a stínící vrstvy máte zaruÄenu na poÄkání. A v maximální míře kvality, kterou snesou i zákonná opatÅ™ení stanovená Ministerstvem dopravy ÄŒeské republiky.

U nás na kvalitu dostanete záruky i potvrzení

Autofólie Brno v maximálních ohledech splňuje normy pro viditelnost. Propustnost skel, která si necháte týmem techniků vysokých kvalit a bohatých zkuÅ¡eností potáhnout speciální stínící a bezpeÄnostní vrstvou vpÅ™edu, vzadu i na bocích automobilu, je prokazatelná speciálním přístrojem. Naměřené hodnoty bezpochyby odpovídají statusům, kterých je potÅ™eba dosáhnout.