Site Loader


Jednou z vÄ›cí, které vídáme venku nejÄastÄ›ji, jsou bezpochyby automobily, pÅ™edevším pak ty osobní. A je jich Äím dál více. Zatímco dříve bylo pomÄ›rnÄ› vzácností, a kdo mÄ›l v rodinÄ› jedno, byl rozhodnÄ› stÅ™edem pozornosti, dnes jich v každé rodinÄ› najdeme hned nÄ›kolik. Není výjimkou, že má své vlastní každý Älen rodiny, který má Å™idiÄský průkaz.

 

hustý provoz na silnici

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda jich opravdu potÅ™ebujeme tolik. JistÄ›, není pochyb o tom, že nám vlastní auto znaÄnÄ› zlepÅ¡uje mobilitu, neboÅ¥ se díky nÄ›mu dostaneme snadnÄ›ji tam, kam potÅ™ebujeme, a nemusíme se spoléhat na veÅ™ejnou hromadnou dopravu. Ta je totiž sice v naší zemi na velmi dobré úrovni, avÅ¡ak to stále neznamená, že je dokonalá, zvláštÄ› pak na malých vesnicích, nehledÄ› na fakt, že Äasto trvá déle a mnohdy musíme poÄítat s pÅ™estupy.

 

Také je pravdou, že zvláštÄ› pro starší lidi a pro ty, kteří mají problémy s mobilitou, může být cestování autobusem Äi vlakem prakticky nemožné. Je to proto, že nastupování a vystupování je leckdy ponÄ›kud obtížné i pro zdravého ÄlovÄ›ka, natož pak pro toho, kdo má potíže se hýbat. S tím je také potÅ™eba poÄítat – koneckonců pro nÄ›které z nich je těžké posadit se i do běžného auta, a musí jej mít speciálnÄ› upravené, aby do nÄ›j mohli nasednout.

 

dopravní zácpa

 

Je ovÅ¡em pravda, že nárůst, který vidíme, souvisí hlavnÄ› s pohodlností. A je dobÅ™e známo, že jsou si lidé ochotni za pohodlí pÅ™iplatit. Proto není divu, že jsou ochotni pÅ™ijmout i cenu, kterou je nutné za automobil i za jeho údržbu Äi pohonné hmoty zaplatit.

 

Zdá se vÅ¡ak, že jich je v posledních letech až příliÅ¡. Proto bychom mÄ›li zvážit, zda by nebylo vhodné jejich poÄet omezit. PÅ™eci jen, je potÅ™eba si uvÄ›domit, že obÄas je cena za naÅ¡e pohodlí příliÅ¡ vysoká, a to nejen pro nás osobnÄ›, ale také pro další generace. A na ty bychom mÄ›li myslet pÅ™edevším. Koneckonců, je jen na nás, v jakém stavu jim zanecháme svÄ›t.