Site Loader


Kutná Horaje město nacházející se v Středočeském kraji jihovýchodně od Prahy cca hodinu jízdy vlakem a nabízí vyžití zejména nadšencům české historie.
Svůj název získalo toto město díky těžbě (tzv. kutání) stříbra, kterou v tzv. Horním zákoníku upravil český král Václav II. Protože se v Kutné Hoře nacházela velmi bohatá ložiska stříbrné rudy, Václav II. ražbu mincí, tzv. Pražských grošů, soustředil právě sem, konkrétně do mincovny ve Vlašském dvoře. Pro tuto původně hornickou osadu to mělo dalekosáhlé důsledky, díky přílivu bohatství zažila stavební a kulturní rozmach, a dokonce v roce 1318 obdrželo tato osada městská práva, a stala se tedy městem s právem vlastnit znak.
pohled na kostel
Chtěli byste toto město navštívit, ale nevíte, jak si celý den v místě s bohatou historií naplánovat? Můžete zvolit například tento postup:

1)      Návštěva kostela Všech svatých v Sedlci s přilehlou kostnicí
–          Součástí tohoto kostela byl hřbitov s 40 000 pohřbenými, jenž byl ale v 15. století zrušen. Vyvstala tak otázka, co s obrovským množstvím exhumovaných tělesných pozůstatků. Ty nakonec byly uloženy do podzemní kaple a skládány do obrovských pyramid. V roce 1870 se výzdoby této podzemní kaple, patřící do majetku Schwarzenbergů, ujal František Rint – pyramidy z kostí ponechal, zbývající kosti pak využil pro vytvoření rodového erbu a pro stavbu lustru.
 chrám sv. barbory
2)      Přesun do centra a prohlídka chrámu Svaté Barbory a historického centra
–          Chrám svaté Barbory je pozdně gotická památka z dílny architekta Jana Parléře. Stavba tohoto chrámu byla započata v roce 1388, nicméně dokončena byla až počátkem 20. století.
–          Při procházce centrem nezapomeňte zhlédnout Vlašský dvůr, místo původní mincovny, dále pak nasměrujte své kroky ke kamenné kašně či morovému sloupu.
 lebka v kostnici
3)      Jako vrchol návštěvy Kutné hory České muzeum stříbra
–          V tomto muzeu se seznámíte především se způsobem těžby a zpracování stříbrné rudy a uvidíte také původní těžní stroj na koňský pohon. Pokud netrpíte klaustrofobií, průvodce vám vydá ochrannou helmu, svítilnu a hornický plášť, tzv. perkytli, a společně se vydáte do štoly sv. Jiří, kde ve čtyřicetimetrové hloubce poznáte podmínky, se kterými se museli potýkat středověcí horníci. Celá prohlídka trvá cca 1,5 hodiny.