Site Loader

Chystáte se se svým dítětem k zápisu do mateřské školy? Obrňte se trpělivostí, protože ve většině mateřských školek je nával. Pokud budete mít štěstí a u zápisu s dítětem uspějete, snažte se vaše dítě na nástup do školky co nejlépe připravit a naučte ho větší samostatnosti. Nechte ho také zvykat na kolektiv dětí, dejte ho občas babičkám na hlídání, klidně i na celý víkend. Vaše dítě si tak snáze zvykne na odloučení a nástup do školky mu pak nebude dělat takové problémy.

CO BY MĚLO DÍTĚ UMĚT PŘI NÁSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V době nástupu do mateřské školy by dítě mělo umět několik věcí. Především by mělo být bez plen, a to i v době odpoledního spánku a mělo by si umět říct, že se mu chce na záchod. Dále by mělo umět pít z hrnečku, jíst samostatně lžičkou a vidličkou. Mělo by se alespoň částečně umět obléknout a svléknout, poznat si svoje věci a říct, jak se jmenuje.  V době nástupu do státní mateřské školy by také dítě mělo mít všechna povinná očkování dle očkovacího kalendáře.

JAK NA TO, ABY SI DÍTĚ NA ŠKOLKU ZVYKLO
Důležité je o školce doma mluvit, o tom, kdy dítě vyzvednete, motivovat ho tím, že tam budou podobně staré děti, hračky, paní učitelky atd. Dítě tak bude vědět, co ho čeká a že ho tam nebudete nechávat napořád, ale přijdete si po něj. Pokud je to možné a pokud to školka umožňuje, první dobu ve školce buďte společně s vaším dítětem a seznamujte se s prostředím a chodem zařízení. Dítě se tak bude cítit jistější.

Pokud vám to okolnosti umožňují, nejprve zkuste dát dítě do mateřské školy pouze na pár hodin a vyzvedávejte ho třeba po obědě. Později, až se adaptuje můžete dobu postupně prodlužovat. Při loučení s dítětem v mateřské škole dobu loučení zbytečně neprotahujte, může to být pro dítě zpočátku traumatizující. Pokud jsou při loučení nějaké ty slzičky, neobávejte se toho, paní učitelky už si s tím poradí a ve většině případů do dítě po vašem odchodu velice rychle přejde.