Site Loader

Mnozí z nás se ještě na základní škole učili, že předchůdcem moderního člověka byl člověk neandrtálský. Současná věda toto tvrzení zcela vyvrátila. Jde totiž s největší pravděpodobností o samostatnou kulturu, která vyhynula. Jistě jsme byli také ve svých názorech ovlivněni slavnou knihou Eduarda Štorchla „Lovci mamutů“.
–         Spisovatel ovšem za některé omyly, které v knize uvedl, dozajista nemůže.
–         Řídil se podle toho, co hlásala věda.
Nedlouho poté se ale vynořila teorie, že by mohli být neandrtálci slepou vývojovou větví.
o   Mělo se jednat o primitivní kmen, jehož příslušníci byli tak trochu zaostalí.
o   Málo pohybliví a v některých záležitostech neschopní.
o   Kromě toho se specializovali na jednotvárnou stravu, kterou bylo především maso velkých zvířat.
neandrtálci a mamut
Bylo tomu ale skutečně tak?Poslední průzkumy prokázaly, že jejich uzpůsobení hrdla jim umožňovalo hlasovou komunikaci.
–         Měli k dispozici oheň, na kterém si připravovali jídlo.
–         Dokázali vyrábět kamenné nástroje a vládnout jimi.
–         A jejich ženy se zdobily krásnými šperky.
Je to tedy primitivní kultura? Rozhodně ne.
lidská evoluce

Stále nová poznání

Dalším poznatkem je i to, že náš předek (člověk moudrý) žil souběžně s tímto lidským druhem. A rozhodně toho neovládal více.
o   Proč tedy nechala příroda žít nás a neandrtálce vyhladila?
–         Odpověď může být docela jednoduchá – měli jsme početní převahu a svoje příbuzné jsme prostě vyjídali.
Další otázkou je tedy, proč nás bylo více?Podle některých pramenů se lovu zúčastňovaly i neandrtálské ženy, zatímco naše si v klidu rodily. Nebo, že by to bylo způsobeno většími mozky, kterými disponovali naši příbuzní? Porody byly logicky těžší a ženy při nic více umíraly. Kdo ví, kde je pravda a s čím ještě vědci přijdou. Ale názor, že byla jen jedna větev lidského rodu, už je překonán. Možná jsme měli jen všichni společného předka.