Nástroje trhu

Na trhu je obrovské množství konkurentů. Chtějí nějak zaujmout, odlišit se od ostatních. K tomu mohou použít dva druhy nástrojů – cenové a necenové. Cenové nástroje užívají v oblasti slev a akcí typu 3+1. Jenže tohle nelze dělat do nekonečna. To by se za chvíli prodávalo všechno prakticky zadarmo. A tak se čím dál tím častěji setkáváme s praktikami necenového charakteru.
dívka v antikvariátu
Jako první můžeme hovořit o reklamě. Výrobci se za pomoci svých specializovaných pracovníků snaží svými reklamními spoty oslovit co největší množství potenciálních kupujících. Spoty jsou většinou barevné a melodické, aby se lidem zaryly pod kůži. Což se jim prostě daří. Často také využijí nějaký emotivní příběh, který činí celou věc naprosto skutečnou, a my jí nedokážeme nevěřit.
Další a velmi populární strategie jsou tzv. doplňkové služby. Dalo by se říci, že s nimi se opravdu „roztrhl pytel“. A prodejci moc dobře vědí, proč to dělají. Právě doplňkové služby jsou dle mého názoru ty, které opravdu zabírají. Může se jednat například o dopravu zdarma, která osloví naprostou většinu váhajících zákazníků. Populární se také stává montáž zdarma, kdy Vám pracovník dané firmy postaví například skříň nebo sestaví stolní počítač, což například matky samoživitelky mimořádně ocení.
Necenových faktorů je mnoho, lze například ještě hovořit o využití lepších technologií či materiálů. Stát se kvalitnějším a atraktivnějším v oku zákazníka také bezesporu funguje. Zde ale nutno zmínit i faktory, se kterými výrobce nic neudělá a které dokáží jeho plány vcelku zhatit. Jedná se především o pokles pracovní síly a závažné klimatické změny, které nějak narušují nebo omezují výrobu. Změny týkající se klimatu jsou nesmírně důležité především pro zemědělce nebo například výrobce venkovních bazénů.
schůzka s podnikatelem
Na první pohled se může zdát, že podnikání a působení na trhu není žádná věda. Přizpůsobit se ale přáním spotřebitelů a uspět na poli plném dravé konkurence není nic lehkého. Nedivme se tedy, že marketingové týmy se stávají samozřejmostí každé větší ambiciózní firmy. Na druhou stranu z toho vychází, že firmy nenabízí tyto služby pro to, aby učinili zákazníka šťastným, ale aby učinili firmu prosperující.

Zeolit je špičkové filtrační médium

Zeolit řadí odborníci k výjimečným minerálům a vzhledem k jeho nízké ceně se tím, co dokáže, a kde všude se uplatní, vyrovná drahým kovům. Můžete s ním filtrovat různorodé povrchy a látky – zbavovat ovzduší nežádoucích pachů a tekutinu čistit od cizorodých toxických chemikálií. Není tedy vůbec s podivem, jak o něj roste mezi lidmi zájem raketovým tempem.

skok do bazénu

Obrovskou výhodou je jeho elektromagnetický potenciál, není to totiž obyčejné „plastové filtrační sítko“, kde se nečistoty zachycují pouze mechanicky, ale uvnitř dochází k vzájemné výměně iontů. Ale pěkně popořadě:

Základní vlastností zeolitu je jeho propustnost, je to velmi pórovitá hmota s vysokou absorpční schopností. Uvnitř se nachází obrovské množství malých dutinek, a kdybychom plochu jejich povrchu rozložili vedle sebe a položili ji na zem, malá hrst kamínků by zabrala prostor o rozloze celého areálu Pražského hradu. Jistě si dokážete představit, s jakou silou dokáže jediná miska plná zeolitu pohltit nežádoucí toxiny z ovzduší nebo z vody.

Uvnitř se nachází ionty vápníku, hořčíku, sodíku a některých dalších prvků, které při kontaktu s amoniakem a jinými dusíkatými sloučeninami reagují, pohlcují je, a do vody naopak vytěsňují žádoucí minerály. Kromě dusičnanů a čpavku zbavují ovzduší a vodu těžkých kovů a patogenních mikroorganismů a této vlastnosti se využívá i při skladování potravin, eliminaci zápachu v domácnostech, a také v bazénové filtraci.
dívka na lehátku v bazénu

Bazénová filtrace

Filtrování bazénové vody je základní předpoklad úspěchu provozování veškerých bazénů a vířivek, ať už se nachází ve veřejných zařízeních, anebo v domácích skromnějších podmínkách. Většinou se využívá pro filtraci křemičitý písek, který uvnitř nádoby zachycuje nečistoty při průniku vody, a to pouze mechanicky. Vyměníte-li písek za zeolit, získáte navíc ještě „iontoměnič“, zbavíte snáze vodu čpavku a močoviny, která se při koupání uvolňuje z lidské pokožky, a zároveň ušetříte za chemické desinfekční přípravky.