Site Loader


Když jste vidÄ›la, jak se vaší kamarádce povedlo k nepoznání promÄ›nit její byt, a to za pouhého půl roku, tak si říkáte, že ta vaÅ¡e neustále odkládaná rekonstrukce koupelny už by se také mÄ›la realizovat. Když vaÅ¡e kamarádka zvládne tak rychle a bravurnÄ› takovou velkou vÄ›c, tak proÄ byste vy nezvládla rekonstruovat jednu místnost. VždyÅ¥ jde vlastnÄ› pouze o to, sklepat vÅ¡echny obkladaÄky a nalepit na podlahu a na stÄ›ny nové, vymÄ›nit starou oprýskanou vanu a umyvadlo, napojit nové baterie, no a vlastnÄ› také vymÄ›nit staré rozvody vody za nové plastové trubky. No a nÄ›co takového jistÄ› Å¡ikovný Å™emeslník hravÄ› zvládne, a tím spíše firma, která má takových Å™emeslníků k dispozici nÄ›kolik.

Důvěřuj, ale prověřuj

Ale než nÄ›kam zavoláte, tak si pořádnÄ› prověříte reference jejich dřívÄ›jších zákazníků, neboÅ¥ důvÄ›ra je pÄ›kná vlastnost, ale když máte do nÄ›Äeho vložit tolik penÄ›z, tak je na místÄ› udÄ›lat si jasno, co vás za ty peníze Äeká. A je jasné, že mezi firmami a Å™emeslníky jsou diametrální rozdíly jak v cenÄ›, tak v kvalitÄ› odvedené práce, na to už jste v životÄ› narazila nÄ›kolikrát.