Site Loader

Padělané léky

Do lékáren musí bezpodmínečně proudit pouze léky a léčivé přípravky certifikované, označené přesným číslem šarže, které také skutečně obsahují to, co je uvedeno v příbalovém letáku. Bohužel je současná společnost rozdělena na část populace, která se snaží pracovat poctivě a odvádět zejména kvalitu na svém pracovišti, a pak jsou tu lidé, co rádi obohacují na úkor druhých, na jejich hlouposti, naivitě, anebo neopatrnosti. Nedá se nic dělat, ale kontrola padělků, zvláště ve zdravotnické sféře, je nezbytným krokem, abychom si v lékárnách pořizovali skutečně to, co nám předepíše lékař, doporučí lékárník, anebo co již dobře známe z minulosti. O kontrolu šarží a odhalení padělků by se měla starat zejména spolehlivá společnost zásobování lékáren https://technolife.cz/pharmacy-supply/.

léky v lékárně

Skladové prostory

Jistě uznáte, že rozdíl mezi skladem hutního materiálu, kde se na zemi povalují ocelové nosníky, trubky a plechy, a mezi skladem léčiv, je značný. Především je nutné zabezpečit jej před prachem a vlhkostí, zajistit požadovanou teplotu skladovacích prostor, a zároveň je chránit před různými škůdci, tedy zejména před hmyzem a hlodavci. Sklady léčiv musí splňovat i přísná bezpečnostní opatření před vniknutím nepovolaných osob, které tu mohou provádět průmyslovou (zdravotnickou) sabotáž kontaminací léčiv různými toxickými látkami. A samozřejmě mohou léčiva zcizit nebo je nahradit zmiňovanými padělky.

zásobování lékáren

Zabezpečení dopravní infrastruktury

Léčiva se musí do lékáren také dopravit a k tomu slouží speciálně upravená vozidla. Zavazadlový prostor musí být zajištěn proti mrazu nebo naopak extrémním letním teplotám, a samozřejmě musí být náklad opět, jako ve skladech, chráněn před vodou, vlhkostí, prachem, sněhem a námrazou. Jak vidíte, logistika je spolu se skladováním léčivých přípravků velmi důležitou součástí jejich distribuce na trh.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup